فونت نستعلیق برای اینشات – فارس گرافیکقلم نستعلیق (متشکل از کلمات عربی نسخ و تعلیق) یکی از شیوه های رسم الخط در خط فارسی است. این خط در ایران شکل گرفت و در ایران رواج بیشتری دارد. خط نستعلیق نشانه بارز ذوق زیبایی شناسانه ایرانی است. این فونت بدون شک زیباترین و ظریف ترین فونت در بین فونت های اسلامی است تا جایی که به درستی به آن لقب «عروس فونت های اسلامی» داده اند. با توجه به اهمیت و استفاده زیاد مردم ایران از فونت نستعلیق و با گسترش طراحی گرافیک، فونت نستعلیق نیز توسط اساتید ساخته شد. گرافیک ایران طراحی و ساخته شده است.

طراحی پست اینستاگرام، طراحی استوری ایسنتاگرام

دیدگاهتان را بنویسید